Εάν επιθυμείτε να σας αποστείλουμε Βεβαίωση Εξοπλισμού Μεταχειρισμένου Οχήματος προς εισαγωγή (χρεώνεται €24,80 με ΦΠΑ), ή Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (χρεώνεται €93,00 με ΦΠΑ) ή Βεβαίωση για Ανάκληση Ασφαλείας (χωρίς χρέωση) παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα που βρίσκεται εδώ.

Προσωπικές πληροφορίες

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Διεύθυνση
Συμπληρώστε το παραπάνω πεδίο, οδό και αριθμό με ελληνικούς χαρακτήρες
Συμπληρώστε το παραπάνω πεδίο με λατινικούς χαρακτήρες

Περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία των δεδομένων μπορείτε να δείτε εδώ.

* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά

Checkboxes
«Δηλώνω υπεύθυνα πως τα στοιχεία που έχω καταχωρίσει αλλά και τα αρχεία που έχω επισυνάψει είναι ορθά, ευανάγνωστα και στην ενδεδειγμένη μορφή.
Σε περίπτωση που τα καταχωρηθέντα στοιχεία είναι ελλιπή ή/και λανθασμένα, γνωρίζω πως ενδέχεται να εκδοθούν βεβαιώσεις με αντίστοιχες ελλείψεις ή/ και λάθη, χωρίς δυνατότητα διόρθωσης ή/και επανέκδοσης, ή ακόμα να μην είναι εφικτή η έκδοση βεβαιώσεων.
Σε αντίστοιχη περίπτωση αναγνωρίζω πως οι Abarth/ Alfa Romeo/ FIAT/ FIAT Professional και Jeep δεν φέρουν καμία ευθύνη.»